Hinomaru Banner5 Banner3 Banner Banner1 Banner4
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hotline: 0908 159 951

Các thông số (pH-gH-kH-Nhiệt Độ) cho các loại tép.

Các thông số (pH-gH-kH-Nhiệt Độ) cho các loại tép.

Các thông số (PH-GH-KH-Nhiệt Độ) cho các loại tép.

Topic này có thể giúp ích 1 phần cho các bạn vì mình cũng tìm tòi trên mạng và đem về đây cho các bạn tham khảo

PS: Các thông số dưới đây là chuẩn để cho tép có màu đẹp và khỏe mạnh, tùy theo trường hợp và môi trường mà tép có thể thích nghi nhưng nếu có điều kiện thì theo thông số bên dưới sẽ tốt cho tép.



Red Bee (Tép ong đỏ)
PH: 6.2 - 6.6
KH: 0 - 2
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



Black Bee (Tép ong đen)
PH: 6.2 - 6.6
KH: 0 - 2
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



Blue Bee (Tép ong xanh)
PH: 6.4 - 6.8
KH: 0 - 2
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 120
Nhiệt độ: 20 - 23°C



Princess Bee (Tép ong huế )
PH: 6.0 - 6.5
KH: 0 - 2
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 120
nhiệt độ: 21 - 23°C



Golden (Tép ong trắng)
PH: 6.2 - 6.6
KH: 0 - 2
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



Pure Red Line
PH: 5.4 - 6.0
KH: 0 - 2
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



King Kong
PH: 5.6 - 6.2
KH: 0 - 1
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



Panda
PH: 5.6 - 6.2
KH: 0 - 1
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



Wine Red
PH: 5.6 - 6.2
KH: 0 - 1
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



Red Ruby
PH: 5.6 - 6.2
KH: 0 - 1
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



Blue Bolt
PH: 5.6 - 6.2
KH: 0 - 1
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C



Tiger
PH: 7.0 - 7.4
KH: 4 - 8
GH: 6 - 10
TDS: 100 - 180
Nhiệt độ: 18 - 23°C



Blue Tiger
PH: 7.2 - 7.4
KH: 4 - 8
GH: 6 - 10
TDS: 100 - 180
Nhiệt độ: 18 - 23°C



Black Tiger
PH: 7.2 - 7.4
KH: 4 - 8
GH: 6 - 10
TDS: 100 - 180
Nhiệt độ: 18 - 23°C



Red Tiger
PH: 7.0 - 7.4
KH: 4 - 8
GH: 6 - 10
TDS: 100 - 180
Nhiệt độ: 18 - 23°C



Red Cherry (Tép Táo Đỏ)
PH: 6.4 - 7.6
KH: 0 - 10
GH: 4 - 14
TDS: 80 - 200
Nhiệt độ: 18 - 25°C



Yellow (Tép Vàng)
PH: 6.4 - 7.6
KH: 0 - 10
GH: 4 - 14
TDS: 80 - 200
Nhiệt độ: 18 - 25°C



Black Cherry (Tép Táo Đen)
PH: 6.4 - 7.6
KH: 0 - 10
GH: 4 - 14
TDS: 80 - 200
Nhiệt độ: 18 - 23°C



Amano (Tép Yamato)
PH: 7.2 - 7.5
KH: 6 - 8
GH: 6 - 8
TDS: 160 - 200
Nhiệt độ: 21 - 24°C



Snowball (White Pearl)
PH: 6.2 - 6.8
KH: 2 - 5
GH: 4 - 8
TDS: 100 - 200
Nhiệt độ: 20 - 25°C



Blue Pearl Snowball (
PH: 6.2 - 6.8
KH: 2 - 5
GH: 4 - 8
TDS: 100 - 200
Nhiệt độ: 20 - 25°C



Glass (Ghost Shrimp)
PH: 7.2 - 7.6
KH: 5 - 8
GH: 5 - 8
TDS: 120 - 180
Nhiệt độ: 21 - 28°C



Red Rili
PH: 6.4 - 7.6
KH: 0 - 10
GH: 4 - 14
TDS: 80 - 200
Nhiệt độ: 18 - 23°C



Orange Rili
PH: 6.4 - 7.6
KH: 0 - 10
GH: 4 - 14
TDS: 80 - 200
Nhiệt độ: 18 - 23°C



Yellow Rili
PH: 6.4 - 7.6
KH: 0 - 10
GH: 4 - 14
TDS: 80 - 200
Nhiệt độ: 18 - 23°C



Cardinal (Sulawesi)
PH: 7.8 - 8.5
KH: 7 - 9
GH: 7 - 9
TDS: 90 - 140
Nhiệt độ: 25 - 27°C

(Đa số các dòng sulawesi thường thì sống ở PH cao).

Copyright Shrimp Keeping 2011

Xem thêm: http://thuysinh.org/forum/showthread.php?t=44066
Tags: Thông số,

Tin khác