Hinomaru Banner5 Banner3 Banner Banner1 Banner4
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hotline: 0908 159 951

Tin tức
Hisayasu Suzuki cha đẻ của dòng tép Red Bee Shrimp – Tép Ong Đỏ
Hisayasu Suzuki cha đẻ của dòng tép Red Bee Shrimp – Tép Ong Đỏ
Nhận mặt và xử lý một số loại sâu trong hồ nuôi cá tép
Bài viết này nhằm giúp nhận dạng dễ dàng một số loài sâu bọ và giun sán trong hồ nuôi tôm cá qua hình chụp và tranh minh hoạ, được phân theo tính vô hại và có hại đối với tôm cá. Loài vô hại có: Daphnia - rận nước, Copepods , Nematodes - giun tròn (vài loài) và Rotifers - luân trùng/trùng bánh xe. Loài có hại có: Hydra - thủy tức, Planarias- sán, Giun tròn (vài loài) và Leeches - đỉa. Rận nước, Copepods, giun tròn và luân trùng.